sobota, 25 lutego 2017

648. Kartka w błękicie / Card in blue


Moja pierwsza inspiracja dla Cherry Craft
Kartki dla dziewczyn nie zawsze muszą być różowe...
Piękne niebieskie papiery UHK Gallery
 z kolekcji Winter in Avonlea
sprawiają że kartka jest zwiewna i delikatna

My first inspiration for Cherry Craft
Cards for Girls do not always have to be pink ...
Beautiful blue securities UHK Gallery with a collection Winter in Avonlea
make the card is airy and delicate

Brak komentarzy: