poniedziałek, 2 listopada 2015

817. Kartka pudeko kurs / Card box tutorial

Dzisiaj na blogu Studio 75 prezentuje  kurs na kartkę pudełko,
która pięknie się prezentuje a zarazem jest łatwa w wysyłce. 

Today on the blog Studio 75 I presents a tutorial  on the card box,
which is beautifully presented and the  is easy to send.

Do wykonania kartki potrzebujemy: 
    - niebieskie papiery z kolekcji Zimowy Poranek i Splash It 
- wycinanki z motywami świątecznymi
- perełki i cyrkonie  
- sztuczny śnieg  

 To perform card we need:
- Blue paper from the collection Winter Morning and Splash It
-
Cut-out with christmas motifs
- Pearls and rhinestones
-  Snow
paste
 
 Bazę przygotowujemy według instrukcji ze zdjęcia.
Linie ciągłe - to linie cięcia,
przerywane linie  - to linie bigowania.

First Base prepare instructions with photos.
Solid lines - cutting lines,
 the dotted  lines - creasing lines.

 Ścianki pudełka oklejamy papierem.
The walls of boxes glued on paper


Na dodatkowych paskach  naklejamy kolejne warstwy zimowego krajobrazu.

For additional strips of glue layers of winter landscape


 Paski przyklejamy do jednego boku pudełka, następnie do przeciwległego oraz sklejamy całość  

The strips stick to one side of the box, then to the opposite  and glue all.


 Tak sklejone pudełko ozdabiamy śnieżynkami, perełkami, cyrkoniami i sztucznym śniegiem

Glued box decorate snowflakes, pearls, zircons and  snow paste


Jednym przesunięciem składamy kartkę  i z łatwością pakujemy w kopercie.

One shift we submit a card and easily packed in an envelope.
Mam nadzieje ze mój kurs Wam się przyda
 a wasi najbliżsi będą się cieszyć  wyjątkowymi kartkami świątecznymi.

I hope my course will be useful to you

and Your family will enjoy unique christmas card.

Brak komentarzy: