sobota, 29 sierpnia 2015

806. Ze zdjęciem / With photo

Zdjęcie bliskich umieszczone na kartce lub LO
są wyjątkowym prezentem na różne okazje.
Dzisiaj w roli głównej Marta i Arek.
Photo relatives placed on a piece or LO
They are a unique gift for different occasions.
Today starring Martha and Arek.

 
Podziękowania dla Rodziców
Thanks for Parents oraz Lo w ramie 
and Lo in the frame
 
 
Całość to połączenie błękitu Zimowego Poranka
i szarości letniej kolekcji Sunshine Love marki Studio 75
The whole is a combination of blue Winter morning
and gray summer collection Sunshine Love with Studio 75.