sobota, 20 czerwca 2015

790.Albumy szkolne / School albums

Kolorowe i radosne.
Powstały z letnich papierów Sunshine Love Studio75
z dodatkiem żółtych  papierów z kolekcji  Palce lizać!

Colorful and joyful.
The resulting from year securities Sunshine Love Studio 75
with the addition of yellow paper from the collection,Yummy!Brak komentarzy: